โรงเรียนสอนนวดแผนโบราณสุนัข

คอร์สเรียนนวดแผนไทยสุนัข

  • สร้างความผ่อนคลายให้กับสุนัข
  • บำบัดความเครียดให้กับสุนัข
  • พัฒนาความเป็นอยู่ของสุนัข
  • พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสุนัขและคน
  • พัฒนาการทำงานของร่างกายสุนัข

คอร์สเรียน 2 วัน 30,000 บาท

การนวดแผนไทยสุนัขของไอยราเป็นการผสมผสานระหว่างศาสตร์การนวดสุนัข จิตวิทยาสุนัขเข้าด้วยกัน พร้อมกับดึงสเน่ห์ของการนวดแผนไทย นั่นก็คือการใช้สมุนไพร ลูกประคบ และ กลิ่นมาประยุกต์ใช้กับสุนัข ให้เหมาะสมจนกลายมาเป็นการนวดแผนไทยสุนัขของไอยราเพื่อความผ่อนคลายให้กับสุนัข