บริการอาบน้ำตัดขน สปาน้องหมา

สปาหมา

บริการนวดแผนไทยสุนัข

สุนัขพันธุ์เล็ก 750++
สุนัขพันธุ์กลาง 950++
สุนัขพันธุ์ใหญ่ 1,550++
**หมายเหตุ อัตราค่าบริการนวดแผนไทยสุนัข มีการบริการอาบน้ำร่วมด้วย**


สปาสุนัข

 

บริการอาบน้ำ

สุนัขพันธุ์เล็ก 350++
สุนัขพันธุ์กลาง 550++
สุนัขพันธุ์ใหญ่ 950++

 

บริการอาบน้ำตัดขน

สุนัขพันธุ์าเล็ก 650++
สุนัขพันธุ์กลาง 850++
สุนัขพันธุ์ใหญ่ 1,550++

การตัดขนเป็นงานกรรไกรทั้งหมดค่ะ
**หมายเหตุ อัตราค่าบริการอาจเพิ่มขี้นตามสภาพขนและความยากง่ายของสุนัข**

 

 โทรศัพท์สอบถาม และ จองคิว สปาน้องหมา
 0994944411 / 0924419328
LINE ID : @backhomedog

แผนที่ สปาน้องหมา